იპოვე უკეთესი სამსახური

სილქნეტი

სილქნეტი
ყველაფერი კავშირშია

სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის ლიდერი კომპანიაა, რომელიც მომხმარებელს ინტერნეტს, სატელევიზიო, ფიქსირებული სატელეფონო და ბიზნეს სატელეკომუნიკაციო სერვისებს აწვდის. კომპანიას FITCH-ის მიერ მინიჭებული აქვს B+ რეიტინგი.

სილქნეტი 2017 წლის 6 თვის მონაცემებით (GNCC) საქართველოს ფიქსირებული ინტერნეტ ბაზრის 41%-ს ფლობს, მაუწყებლობის ტრანზიტზე (IPTV) — ბაზრის 30%-ს, ხოლო ფიქსირებული სატელეფონო ქსელით, მომხმარებელთა 48%-ს ემსახურება.

სილქნეტი მაღალი რანგის სპეციალისტებითაა დაკომპლექტებული. 1600-ზე მეტი პროფესინალის საშუალებით, კომპანია ქვეყანაში სატელეკომუნიკაციო სერვისების ხარისხიან მიწოდებას უზრუნველყოფს.

გამართული ქსელის, მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების და მაღალკვალიფიციური პერსონალის საშუალებით, სილქნეტი საკომუნიკაციო სფეროში რეგიონალური მოთამაშეებისთვის სტრატეგიული პარტნიორი და ქვეყნის მოსახლეობის სწრაფი განვითარების გარანტია.

ჩვენი მიზანი

ჩვენ უზრუნველვყოფთ ხალხის და კომპანიების კომუნიკაციას. ჩვენ შესაძლებლობას ვაძლევთ უწყვეტ რეჟიმში მიიღოთ და გასცეთ ინფორმაცია. ჩვენ ინტერნეტზე წვდომით ჩვენი შვილების განათლებისთვის საუკეთესო საფუძველს ვქმნით. ჩვენი მიზანია, უკეთესი კავშირის უზრუნველყოფა თანამედროვე ინტერნეტ-ტექნოლოგიების საშუალებით.

ჩვენი ხედვა

განათლებისთვის გვჭირდება ინფორმაცია, კავშირი გარე სამყაროსთან. დღეს ინტერნეტი ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალებაა. საქართველიში სილქნეტის მაღალი ხარისხის ინტერნეტის დაფარვის არეალის გაზრდით, ჩვენ მეტ ოჯახს ვუხსნით გზას განათლების მისაღებად და, შესაბამისად, მყარ საფუძველს ვქმნით მათი კეთილდღეობისთვის.

პრიორიტეტები

  • მომხმარებელზე მაქსიმალური ორიენტაცია;
  • მომსახურების მაღალი ხარისხი;
  • ინოვაციური და მრავალფეროვანი პროდუქტების მუდმივი მიწოდება;
  • კორპორატიული და სოციალური პასუხისმგებლობა.

მოიწონეთ: facebook.com/silknet

შეუერთდით 18,959 მომხმარებელს — გამოიწერეთ ვაკანსიები ელფოსტით: